Bli ihop

Thomas Halling

En bok om Kalle och om att vara 11 år, vara kär och våga fråga chans!

700x400 bli ihop

Intro

Matsalen

Skolgården

Discot

Tio meter

Besöket