För dig som är vuxen

Vi som står bakom den här hemsidan är Landstinget förebygger aids - enheten för sexualitet och hälsa (Lafa). Lafa är ett metod- och kunskapscentrum för personer som arbetar med sex och samlevnad i Stockholms län, exempelvis inom skola och fritidsverksamhet. För att kunna erbjuda aktuella kunskaper och effektiva metoder bedriver Lafa egen forskning och ett kontinuerligt utvecklingsarbete på sex- och samlevnadsområdet.

Lafa erbjuder skol- och fritidspersonal flera utbildningsprogram med kurser och seminarier, och vi har två metodmaterial - Röda Tråden, som vänder sig till dem som arbetar med ungdomar i åldern 13-19 år, samt Fråga Chans, som vänder sig till dem som arbetar med barn och ungdomar i åldern 10-13 år. Metodmaterialen har utvärderats och används av skolpersonal på de flesta skolor i Stockholms län.

Barn i åldern 10-13 år har många frågor om kropp, relationer och sexualitet. De befinner sig i en brytningstid då de går från barndom till pubertet. För att barn och ungdomar ska ges möjlighet att få kunskap och diskutera känslor och tankar, så att de senare i livet kommer att kunna ta ansvar för sin sexualitet och skydda sig mot könssjukdomar och oönskade graviditeter, krävs material och metoder som är anpassade till målgruppen.

Syftet med hemsidan frågachans.nu är att sprida korrekt, rolig och lättfattlig information om sex och samlevnad anpassad till barn och ungdomar. Förutom rena faktakunskaper om kroppen ger hemsidan möjlighet till reflektion och identifikation och den har interaktiva inslag.

Många barn och ungdomar i 10-13 års åldern har tillgång till och använder sig av internet, men det har hittills saknats en hemsida som på ett sakligt och för åldersgruppen anpassat sätt ger fakta och svar på frågor som rör sex och samlevnad. Eftersom hemsidan vänder sig till 10-13 åringar är de etiska aspekterna oerhört viktiga och Lafa vill erbjuda ett seriöst alternativ.

Lafa har, förutom den här hemsidan, ytterligare en hemsida: www.lafa.nu, som riktar sig till vuxna vidareförmedlare exempelvis lärare och fritidsledare.

Alla texter på frågachans.nu är faktagranskade av ett team bestående av kurator, barnmorska och läkare. Vi har också ett samarbete med personal som arbetar på ungdomsmottagning och personal från RFSL, riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.